=
 
 

LES NOSTRES ESPECIALITATS

FACETES DE COMPOSITE

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA

FACETES DE CERÀMICA

PROFILAXIS DENTAL (HIGIENE)

RECONSTRUCCIÓ DENTAL

(TRACTAMENT DE CARIES)

TRAUMATISMES DENTALS

ENDODONCIA

BRAQUETS CERÀMICS

IMPLANTS*

IMPLANTS BIOMET 3i

PERIODONCIA

HIGIENES

ODONTOLOGíA PREVENTIVA

PROFILAXIS

(HIGIENE DENTAL)

FLUORITZACIONS

SEGELLAT DE FISURES

REVISIONS I SEGUIMENT DE TRACTAMENTS

ODONTOPEDIATRÍA

TRACTAMENTS CONSERVADORS DENTS TEMPORALS I DEFINITIUS

PREVENCIÓ I SEGELLAT DE FISSURES

TRAUMATISMES DENTALS

DIAGNÒSTIC PRECOÇ DE MALOCLUSIONS

**SEMPRE AMB BRAQUETS DE BAIXA FRICCIÓ. BRAQUETS TP ORTHODONTICS. BRAQUET CERÀMIC BLANC.

CIRUGÍA  MAXILOFACIAL

EXTRACCIONS QUIRÚRGIQUES DE CORDALS

INJERTS

TRACTAMENT DEL BRUXISME

(PLAQUES DE DESCÀRREGA)

CIRUGÍA DE FRENILLOS

CIRUGÍA PERIODONTAL

PRÒTESIS

Prestem una atenció totalment personalitzada gràcies a una odontologia mínimament invasiva tant en adults com en nens, on preval la salut dental mentre es cuida l'estètica

SEGUEIX-NOS A

http://www.facebook.com/pages/Clinica-Dental-Parc-Central/200811893380615
https://twitter.com/dentalsantcugat

PRÒTESIS FIXE

PRÒTESIS REMOVIBLE

CURETAGES

(RASPAT, ALLISAT I PULIT)

ORTÒDONCIA

ORTODÒNCIA INTERCEPTVA

(DURANT EL CREIXEMENT)

PRÒTESIS SOBRE IMPLANTS*

PRÒTESIS SOBRE IMPLANTS

ORTODÒNCIA FIXA

BRAQUET METÀL·LIC / CERÀMIC**

TRACTAMENTS

PERIODONTALS

TRACTAMENTS

CONSERVADORS

TRACTAMENTS

QUIRÚRGICS